Józef Robakowski

Informacja biograficzna"4 POLA OSTROŚCI" z cyklu FOTOGRAFIA ANALITYCZNA - 1969Urodził się 20 lutego 1939 roku w Poznaniu.
Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydział Operatorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Lodzi.
W latach 1970-81 był nauczycielem akademickim. Mieszka w Łodzi.
Autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, instalacji, rysunków, obiektów, projektów konceptualnych oraz inicjator wielu zdarzeń, wystaw problemowych i akcji artystycznych.
Zajmuje się również edytorstwem i pracą teoretyczno krytyczną w zakresie sztuki aktualnej.
Współzałożyciel awangardowej grupy "Zero-61" działającej w Toruniu w latach 1961-69 oraz grup "Oko", STKF "Pętla", "Krąg".
W Łodzi współorganizuje Warsztat Formy Filmowej i Telewizyjną Grupę Twórczą Stacja "Ł" podejmujące eksperymentalne działania w zakresie łączenia filmowego obrazu i dźwięku, wpisujące się trwale w pejzaż polskiej sztuki konceptualnej i postkonceptualnej lat 70-tych.
Od 1971 roku prowadzi prywatną galerię sztuki aktualnej, której ideą jest wymiana myśli artystycznej, prowokowanie twórczych inicjatyw - Galeria Wymiany - Exchange Gallery. Galeria gromadzi filmy, zapisy video, dokumentację; zajmuje się także produkcją video, jest biurem kontaktowym międzynarodowego ruchu artystycznego INFERMENTAL.
Od 1959 roku Robakowski organizuje i uczestniczy w wielu wystawach i realizacjach sztuki tzw. różnych mediów.DMUCHANA GŁOWA (fotoobiekt interaktywny) -1970

 


KRZESŁO (fotoobiekt interaktywny) -1970

 


ROLKI (fotoobiekt interaktywny) -1970

 

Wybrane problemy pracy artystycznej:
 • 1959-1960 INTUICYJNA ABSTRAKCJA (rozlewane przypadkowo plamy barwne na papierach fotograficznych, suszone, wywoływane i utrwalane).
 • 1961 DURSZLAK foto/obiekt - jako wejście w nowy układ mentalny.
 • 1969-1972 FORMY FOTOGRAFICZNE - identyfikacja czasu i przestrzeni
  1. manipulacje dźwiękowe,
  2. obiekty doświadczalne,
  3. foto-filmy,
  4. zabiegi analityczne,
  5. chemiczne destrukcje,
  6. zestawy pryncypialne.
 • 1971-1978 ZAPISY MECHANICZNO-BIOLOGICZNE (film, rysunek, video, fotografia) - wyzwolenie energii, oderwanie kamery od oka... inna perspektywa.
 • 1978-1985 REPORTAŻE i KINO WŁASNE (fotografia, video-filmy, książki) - opisywanie własnej mentalności
 • 1979-1985 INSTALACJE ŚWIETLNE - przestrzeń iluzoryczna.
 • 1982 "WYCIECZKA ZA MIASTO" czyli film "PAŃSTWO WOJNY" realizacja zespołowa - epizod politykujący.
 • 1980-1985 KĄTY i WIELOKĄTY - modele przestrzeni urojonej.
 • 1985-1991 GABINETY KĄTÓW ENERGETYCZNYCH - przestrzeń spekulatywna.
 • 1987 FETYSZE - przedmioty uszanowane (książka).
 • 1992-1993 VIDEO/FILM - maszyny (instalacje).
 • 1993-1994 VITAL VIDEO - spotęgowanie energii biologicznej.
PODUSZKI (fotoobiekt interaktywny) -1970

 


INSTALACJA POWIETRZNA (aktywna) -1972

 


SAMOCHODZIK (instalacja) -1970

 


LUSTRZANA KULA (fotoobiekt interaktywny) -1972

 


Z cyklu FETYSZE (fotografia) -1987

 

Kąty Energetyczne
Termogramy

 

 

Copyright ©1998 Galeria FF ŁDK, Józef Robakowski