KONSTELACJA 2Monachium, Uniwersytet Maksymiliana. Miejsce prezentacji wystawy KONSTELACJA 2, październik 1995.
KONSTELACJA 2, Monachium, Uniwersytet Maksymiliana - widok ekspozycji.
KONSTELACJA 2, Monachium, Uniwersytet Maksymiliana
- w głębi fotografia Andrzeja Janaszewskiego.
KONSTELACJA 2, Monachium, Uniwersytet Maksymiliana
- na pierwszym planie fotografie Zygmunta Rytki,
dalej fotografie Andrzeja Różyckiego,
na tle okna fragment instalacji Krzysztofa Cichosza.
Landshut, Ratusz Miejski - miejsce prezentacji wystawy KONSTELACJA 2, pażdziernik 1995.
KONSTELACJA 2, Landshut - montaż prac Marka Poźniaka
od lewej: Andrzej Muras, Mirosław Marciniak.
KONSTELACJA 2, Landshut - Krzysztof Cichosz podczas montażu własnej fotoinstalacji,
po lewo fotogram Andrzeja Janaszewskiego.
KONSTELACJA 2, Landshut - prace Edwarda Łazikowskiego.
KONSTELACJA 2, Landshut - widok jednej z sal wystawowych..
KONSTELACJA 2, Landshut - "Kąty energetyczne" Józefa Robakowskiego.
KONSTELACJA 2, Landshut - widok jednej z sal wystawowych
od lewej: fotogramy Andrzeja Janaszewskiego,
instalacja Krzysztofa Cichosza,
instalacja Tomka Woźniakowskiego.Zabacz też - look also: KONSTELACJA - wystawa fotografii polskiej.

 

 

Copyright ©1998 Galeria FF ŁDK