Lech Lechowicz

 

portret Leszka

 

Od roku 1977 do 1996 pracowałem w Muzeum Sztuki w Łodzi jako kustosz w Dziale Fotografii i Technik Wizualnych.
W roku 1996 - od stycznia do maja - przebywałem w USA, gdzie realizowałem projekt stypendialny "Media - fotografia, film, video - w kolekcjach sztuki nowoczesnej" oraz prowadziłem seminarium "Media i awangarda" w Center for Curatorial Studies, w Bard College, Annandale-on-Hudson, New York.
W Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi od roku 1992 prowadzę wykład i seminarium dyplomowe oraz od tego samego roku wykład w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
W Instytucie Sztuki PAN w Warszawie w roku 1992 otworzyłem przewód doktorski, temat pracy: "Obraz fotograficzny w myśli teoretycznej awangardy (1907-1939)".
Byłem współzałożycielem Polskiej Korporacji Fotografii (1995); Stowarzyszenia Historii Fotografii (1989/90); teoretycznego pisma "OBSCURA" (1981-1989) podejmującego problematykę mediów w sztuce.
W trakcie swej pracy zawodowej uczestniczyłem w opracowaniu wielu wystaw i katalogów - w kraju i zagranicą - poświęconych sztuce nowoczesnej polskiej i obcej w XX wieku.
Jestem autorem kilkudziesięciu prac: rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów, recenzji, referatów, wystąpień na sympozjach, tekstów krytycznych w katalogach wystaw, wyborów oraz tłumaczeń tekstów teoretycznych. Dotyczą one problemów sztuki nowoczesnej XX wieku, szczególnie wzajemnych relacji między tradycyjnymi dyscyplinami artystycznymi, a nowymi mediami (fotografią, filmem, video).
Byłem organizatorem i współorganizatorem oraz uczestnikiem licznych konferencji naukowych, sympozjów w kraju i za granicą. Od roku 1978 jestem członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
W latach 1972-1979 studiowałem historię (Uniwersytet Łódzki) oraz historię sztuki (Uniwersytet Jagieloński), które zakończyłem uzyskaniem dyplomu magisterskiego.
W roku 1975 ożeniłem się i mam dwoje dzieci.
Urodziłem się 27 września 1952 w Łodzi.

 

 

Copyright ©2000 Lech Lechowicz, Ewa Rubinstein, Galeria FF ŁDK