KONSTELACJA

1993 - grudzień / december. Łódź. 1994 maj. BerlinFoto ©1993 Grzegorz Bojenowski.
POSTMODERNISTYCZNY POWRÓZ czyli AUTOMARIONETKI NEW AGE (obiekty fotograficzne)
THE POSTMODERN ROPE or THE NEW AGE SELF-PUPPETS (photographic objects)
Foto ©1992 Zofia Kulik.
Foto © 1993 Konrad Kuzyszyn. Z serii KONDYCJE. From the series CONDITIONS.
Foto ©1993 Tomasz Michałowski. Napełnić Przestrzeń - To Fill Space.
Foto ©1987 Zygmunt Rytka. Obiekty Chwilowe - Projekt Rozpadu.
Momentary Objects - Project of Dispersion.
Foto ©1989 Zygmunt Rytka. Obiekty Chwilowe.
Foto ©1993 Marek Poźniak. Bez tytułu. Untitled. (Cibachrome)
Foto ©1990 Zofia Rydet. Z serii SUITA ŚLĄSKA (kolaż). From the series THE SILESIAN SUITE (collage).


Fotografie z katalogu: Konstelacja - wystawa fotografii polskiej. Galeria FF ŁDK 1994, Łódź.
Photography from catalogue: Constellation - exhibition of Polish photography

Zobacz też - look also: KONSTELACJA 2

 

 

Copyright ©1998 Galeria FF ŁDK