ldk
 
[]
 
fotografia
 
NxN

Emocje to procesy poznawcze odróżniające nas od maszyn i algorytmów. Dzisiejszy otaczający nas technologiczny świat zdaje się być ich pozbawiony. Sztuczna inteligencja, coraz doskonalsza i dokładniejsza, w swojej przyszłej fazie zapewne przerodzi się w samodzielny byt. Czy ten byt potrafi czytać emocje? Czy je rozumie? Czy kiedyś będzie potrafił je właściwie interpretować? Jak ta umiejętność wpłynie na koegzystencję z ludźmi? Pojawia się wiele pytań i niewiadomych, na które odpowiedzi znajdziemy w przyszłości.
Idea cyklu NxN opiera się na wykorzystaniu algorytmu sztucznej inteligencji do interpretacji tekstu i przełożeniu go na obrazy będącymi symbolicznymi przedstawieniami emocji, które autor starał się przekazać w tekście opisującym jego wspomnienia z dzieciństwa. Obrazy uzyskane w wyniku analizy tekstu są podstawą do powstałych prac, którym autor nadał formę trójwymiarowej siatki, będącej symbolem algorytmicznego porządku i cyfrowej zero-jedynkowej rzeczywistości. Zestawienie wspomnień z obrazami jest zaskakującym zderzeniem ludzkiego i cyfrowego uniwersum.
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
Borys Makary
artysta wizualny. Zajmuje się sztuką konceptualną, kreacyjną, komentującą rzeczywistość. Do swoich działań wykorzystuje różne media. Obronił pracę doktorską na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, której promotorem był prof. Grzegorz Przyborek. Absolwent fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Uczył się fotografii mody u Milesa Aldridge’a oraz w International Center of Photography w Nowym Jorku. Był asystentem fotografa mody Richarda Warrena. Wystawiał swoje prace w kraju i za granicą, m. in. na festiwalu FOTOFEVER w Musee du Louvre, w Lille Grand Palais, w paryskiej galerii Claude-Samuel i w La Maison de la Photographie w Lille. Uczestniczył w festiwalach WeArt w Barcelonie oraz Photo Independent w Los Angeles. Otrzymał liczne nagrody w międzynarodowych konkursach fotograficznych w USA i w Europie, zarówno za kampanie reklamowe, jak i projekty autorskie. Publikował na łamach wielu magazynów artystycznych, w tym “Secret Behaviour” czy “contra doc!”.
 
Copyright ©2021 Galeria FF ŁDK i Autorzy