ldk
 
[Jacek Kołodziejski - Freckle/s]
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
Grupa Łódź Kaliska
 
Grupa Łódź Kaliska powstała w 1979 roku podczas pleneru w Darłowie jako formacja neoawangardowa. Od początku działała w składzie: Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Makary (Andrzej Wielogórski). W latach 1980–1981 zmieniła swój program artystyczny na dadaistyczno-surrealistyczny, realizowany w happeningach i akcjach anarchistycznych, atakując i ośmieszając polską formację neoawangardy oraz przedstawiając absurdalność życia w PRL-u. W latach 80. grupa Łódź Kaliska była składnikiem ruchu Kultury Zrzuty. W 1989 grupa zmieniła nazwę na Muzeum Łodzi Kaliskiej lub Łódź Kaliska Muzeum, w której postawa dadaistyczna zmieszała się z zainteresowaniem postmodernizmem, a wyznacznikiem stała się „fotografia inscenizowana” i filmy powstające na zasadzie pastiszowania słynnych dzieł malarskich i filmowych. W 1999 roku, z okazji jubileuszu 20-lecia działalności, grupa opublikowała unikatowy album poświęcony własnej historii – Bóg zazdrości nam pomyłek. New Pop to najnowsza strategia grupy polegająca na anektowaniu przez sztukę zdobyczy kultury masowej. Objawia się to w manifestach New Pop oraz akcjach artystycznych. Od marca 2007 roku grupa Łódź Kaliska działa w składzie: Marek Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Andrzej Wielogórski. Prace grupy znajdują się m.in. w Muzeum Sztuki w Łodzi i w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W 2019 roku grupa obchodzi jubileusz 40-lecia istnienia.
 
fotografia
 
 
Copyright ©2019 Galeria FF ŁDK i Autorzy