ldk
 
[EKSPERYMENT]
 
Projekt wystawy pt. „Eksperyment! Fotografia początku XX wieku we Lwowie oraz jej polscy i ukraińscy kontynuatorzy XX i XXI wieku” powstał w hołdzie lwowskim twórcom fotografii i filmu okresu międzywojennego, a jego pierwszy pokaz planowany jest w trzech galeriach Łódzkiego Domu Kultury: Galerii FF, Galerii Imaginarium i Galerii Nowej (łącznie ok. 350 m2 powierzchni wystawienniczej) w terminie 24.11–15.12.2018 roku.
Organizacyjnym i ekspozycyjnym centrum projektu jest Galeria FF, która ma za sobą 35-letnie doświadczenie i bogaty dorobek w zakresie działań na polu fotografii eksperymentalnej i poszukującej oraz sztuki mediów. Podczas ekspozycji wystawione zostaną prace około 30 artystów, przede wszystkim mistrzów – klasyków lwowskiej fotografii: Henryka Mikolascha, Witolda Romera, Jana Neumana, Aleksandra Krzywobłockiego, Władysława Bednarczuka, Danyła Figola i innych. Ich prace z pewnością należą do „wspólnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy i Polski”. Nadanie temu właśnie pojęciu nowego i świeżego wymiaru jest jednym z celów projektu.

Na wystawie zostaną pokazane również dzieła klasyków polskiej awangardy, między innymi takich jak: Józef Robakowski, Wojciech Prażmowski, Krzysztof Wojciechowski, Krzysztof Cichosz (założyciel Galerii FF), Jerzy Lewczyński, grupa Łódź Kaliska, a także twórców młodszego pokolenia, na przykład Macieja Bohdanowicza i Maurycego Gomulickiego. Współcześni lwowscy artyści, na przykład Roman Huk, Serhij Bratkovsky/Andrij Sahajdakovsky, Anastasia Starko, Oleg Voronko, Andrij Bojarov – przedstawiają prace fotograficzne i wideo, a nawet malarstwo inspirowane zarówno historią sztuki, jak i technikami cyfrowymi (Vlodko Kostyrko).

Kuratorami wystawy są Magdalena Świątczak (Galeria FF, Łódź) i Andrij Bojarov (Lwów), a swój udział w postaci napisania tekstów zaoferowali: Adam Sobota, Marek Grygiel i Bohdan Schumylovych.

Założeniem projektu jest pokazanie aktualności i witalności lwowskich eksperymentów w dziedzinie filmu i fotografii w okresie międzywojennym, a także znaczenia Lwowa jako ważnego ośrodka współczesnej sztuki europejskiej. Bardzo istotna jest widoczna tu artystyczna bliskość oraz powiązania twórców po obu stronach – umownej dla nich – granicy.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace z kolekcji: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Barbary Romer i innych.

Główni partnerzy projektu: Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Instytut Ukraiński, Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacja Arton.
Partnerzy medialni: TVP Kultura, TV Toya, DOC! Photo Magazine, Magazyn Szum, Magazyn Kalejdoskop, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie.

Oprowadzanie po wystawie z udziałem kuratorów:
25.11.2018, godz. 15.00 oraz 15.12.2018 o godz. 15.00

English text
 
fotografia
 
Aleksander Krzywobłocki
Ad infinitum 1974, kolekcja Muzeum Sztuki, Łódź
 
fotografia
 
Anastasia Starko
z cyklu Uciechy i dni, 2018
 
fotografia
 
Jan Neuman
Bez tytułu (zbliżenie aparatury radiowej), 1929
kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 
fotografia
 
Oleg Voronko
stopklatki z filmu TimeForward
 
fotografia
 
Witold Romer
z cyklu Start, 1939
kolekcja rodziny Romerów
 
fotografia
 
Władysław Bednarczuk
Montaż 12 autoportretów, ok. 1930
kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 
fotografia
 
Wojciech Prażmowski
Paszport z miasta LEOPOL, 2018
 
fotografia
 
Krzysztof Cichosz
Humanologii poświęcam III, 2006
 
Teksty do katalogu wystawy / Texts to the exhibition catalog:

Adam Sobota
Wyrazić współczesność – fotografia we Lwowie w I połowie XX wieku
Giving Expression to Contemporaneity – Photography in Lviv in the First Half of the 20th Century


Bohdan Schumylovych
Rekurencja historyczna
Historical recurrence
 
sponsorzy
 
Copyright ©2018 Galeria FF ŁDK i Autorzy