ldk
 
[Rozmiar: 16051 bajtów]
 
fotografia
 
fotografia
 
Adrian Gachewicz
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
Xue Jiang
 
Wystawa ep1 stanowi przegląd twórczości studentów Katedry Fotografii Łódzkiej Szkoły Filmowej. Prezentowane prace są efektem ich ubiegłorocznych starań. Tym razem, z inicjatywy kierownika katedry, prof. Janusza Tylmana, podsumowanie minionego roku akademickiego odbywa się poza murami uczelni. Galerie FF i Imaginarium Łódzkiego Domu Kultury przechodzą w ręce studentów. W zupełności, ponieważ za całokształt ekspozycji odpowiedzialni są wyłonieni spośród nich kuratorzy - Paweł GizaJacek Laube.
Przed początkującymi kuratorami stanęło poważne wyzwanie, ze zbioru odmiennych postaw twórczych, zróżnicowanych typów wrażliwości i niejednakiego wyczucia estetyki, mieli za zadanie skomponować atrakcyjną wizualnie całość. Rezultatem ich działań jest interdyscyplinarna i wielopłaszczyznowa prezentacja rocznej działalności studentów Katedry Fotografii.
 
fotografia
 
Weronika Sieradzka
 
fotografia
 
Magdalena Kieroń
 
Lista autorów:
Alicja Bloch
Justyna Chrobot
Karolina Gac Okrzesik
Adrian Gachewicz
Karolina Golis
Weronika Jędrzejczak
Xue Jiang
Magdalena Kieroń
Natalia Łączyńska
Sara Morawska
Julia Ożańska
Aleksandra Pawłowska
Olek Piekarz
Alex Raczyński
Flawia Flav Samosionek
Weronika Sieradzka
Szkudlarek Kuba
Kamila Winnicka
Karolina Wojtas
 
Copyright ©2017 Galeria FF ŁDK i Autorzy