ldk
 
[plataforma de fotografia]
 
fotografia
 
MARISA BERNARDES
 
fotografia
 
DOUGLAS ROBERTSON
 
fotografia
 
FRANCISCO MORGADO
 
fotografia
 
LUÍS PRETO
 
fotografia
 
Thelmo Sa
 
CI.CLO PLATFORM OF PHOTOGRAPHY to niezależna organizacja prowadząca badania, szkolenia i eksperymenty w dziedzinie fotografii, wchodząca w interakcje z innymi osobami, zajmującymi się działaniami i badaniami artystycznymi, społecznymi i środowiskowymi. Platforma daje artystom okazję do regularnych spotkań w celu dyskutowania o bieżących projektach fotograficznych, rozwijania się zarówno artystycznie jak i zawodowo, a także zapewnia regularny program szkoleń, rezydencji artystycznych, organizuje wystawy i debaty. Pracując z niewielką grupą artystów w ciągu roku, Ci.clo umożliwia spersonalizowane szkolenie i mentoring w celu stymulowania dynamicznego dzielenia się w ramach procesu kreatywnego, pomysłów i strategii artystycznych, działając jako centrum badań fotograficznych poza tradycyjnym akademickim środowiskiem. Wystawa składa się z prac wykonanych przez artystów w czasie rezydencji oraz zajęć szkoleniowych i jest prezentowana w kraju i za granicą we współpracy z muzeami, galeriami i festiwalami w Europie i USA.

CI.CLO PLATFORM OF PHOTOGRAPHY is an independent organization dedicated to research, training and experimentation in photography as well as interacting with other artistic, social and environmental studies. The Platform provides artists with the opportunity to meet regularly to discuss ongoing photography projects, develop their work both artistically and professionally as well as providing a regular training programme, artistic residencies, exhibitions and debates. The exhibition, resulting from the work developed by the artists during the residencies and training lab, will go on display nationally and internationally in collaboration with museums, galleries and festivals in Europe and the USA.

  
Copyright ©2017 Galeria FF ŁDK i Autorzy