ldk
 
[Rozmiar: 16051 bajtów]
 
fotografia
 
Agnieszka Antkowiak Infinite White Cube
 
fotografia
 
Aleksandra Janczak In Statu Nascendi
 
fotografia
 
Anastasia Pataridze Nie ma błędów w fotografii
 
fotografia
 
Ewa Kasperek Metabolia
 
fotografia
 
Joanna Chwilkowska Error Video Still
 
fotografia
 
Justyna Kwiatkowska Pył - projekcja
 
fotografia
 
Tomasz Mazur Model Wspomnienia Video Still
 
fotografia
 
Weronika Wronecka Czułość Przedmiotów
 
Każde przedstawienie przygotowane jest dziś na zmiany. Co robimy z tym, co widzimy? Wielość wrażeń sumuje się w nieruchome przedstawienie tylko na chwilę. Po nim przychodzą następne, inne i jednocześnie takie same. Coraz szybciej. Wydobyty z cyfrowego uniwersum obraz zyskuje postać i sens w przemijaniu, wciąż od nowa. Śledzimy zmiany, nie obrazy. Określamy się przez nieustające modyfikacje.  Zadajemy dawne pytania, starając się znaleźć nowe odpowiedzi. Co widzimy, gdy patrzymy na fotografię? Jak materializować/mitologizować cyfrową rzeczywistość?  Szukamy nowych pytań w działaniu. Zaopatrujemy cybersferę w obrazy i wydobywamy z niej (czy to magiczna sztuczka?) nową materialność.  Uczymy się praktyki koncentracji uwagi i porządkowania znaczeń na styku wielu rzeczywistości.
Piotr Wołyński
  
Copyright ©2017 Galeria FF ŁDK i Autorzy