FF ldk
 
[Rozmiar: 13913 bajtów]
 
Nasz współczesny, tolerancyjny, wspaniały, nieznający granic, podziałów, odległości, tabu i prywatności świat. Taki wizerunek otaczającej rzeczywistości dostajemy każdego dnia w przekazach medialnych – szybkich, a właściwie natychmiastowych, dzięki osiągnięciom technologicznym. Ale jak my postrzegamy otaczający świat? Jaki jest nasz, współczesny, model widzenia zjawisk, przedmiotów, osób? Ale model indywidualny, subiektywny, jednostkowy? Poza standardowym postrzeganiem i poznaniem, poza „globalną wioską”? Stephen Hawking twierdzi, że rzeczywistość postrzegamy poprzez nasz wewnętrzny model rzeczywistości, istniejący w naszym umyśle. Tak jest też z fotografią. Można robić, modne od pewnego czasu, fotografie dokumentujące otaczający świat w postaci niezliczonych kolekcji i serii nijakich, sztampowych i nieciekawych „luster rzeczywistości”, doskonale wpisujących się w stylistykę opanowaną przez portale społecznościowe i wszelkiego typu blogi. Ale można też chcieć więcej – można dzięki wyobraźni, umysłowi i wrażliwości odkryć więcej, zobaczyć więcej, a później pokazać więcej w fotografii, która jest czymś więcej niż dosłowną rejestracją rzeczywistości – jest rejestracją wewnętrznej, subiektywnej rzeczywistości fotografa.

Zaproszeni do udziału w wystawie Enter[PHOTO]tainment fotografowie ukazują swoje indywidualne światy i prowadzą, zabarwiony humorem i ironią dyskurs ze współczesnością. Problematyka płciowości i jej aktualnego postrzegania dominuje w instalacjach Dawid 2016 Krzysztofa Pietrka i Planeta Femina Sylwii Witkowskiej. Codzienność, prywatność, to zagadnienia, które wizualizują w swoich pracach Ewa Buchta (fotoobiekty z cyklu Porządki wiosenne), Maria Downarowicz (fotoinstalacja Do przytulenia) i Aleksandra Bełz-Rajtak (fotoinstalacja Nie-prywatność). Natomiast Agata Szuba w swojej instalacji Wolności, do kuchni marsz! komentuje, narastające w światowych tendencjach, zapędy do ograniczenia praw kobiet.

Subiektywne uwagi autorów dotyczące tematów, które naruszają naszą jednostkowość – wszechobecną obecnie utratę prywatności i intymności; biurokratyzację, która coraz bardziej wkracza w prywatne życie i dąży do sformalizowania i uschematyzowania wszelkich aspektów egzystencji – są istotnym komentarzem absolwentów Pracowni Fotografii Intermedialnej, prowadzonej przez prof. Andrzeja P. Batora i działającej w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych do współczesności.

Wystawa Enter[PHOTO]tainment to kolejny projekt przygotowany przez Galerię FF w ramach wystaw towarzyszących łódzkiemu Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii, z którym galeria współpracuje od 2002 roku, realizując w ramach każdej edycji kilka odrębnych ekspozycji.
Magdalena Świątczak
 
 
fotografia
 
Agata Szuba - instalacji Wolności, do kuchni marsz!
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
Aleksandra Bełz-Rajniak - projekt Nie Pamięć
 
fotografia
 
fotografia
 
Krzysztof Pietrek - David 2016 - wizualizacja
 
fotografia
 
fotografia
 
Ewa Buchta - fotoobiekty z cyklu Porządki wiosenne
 
fotografia
 
fotografia
 
Maria Downarowicz - fotoinstalacja Do przytulenia
 
[Rozmiar: 10432 bajtów]
 
Copyright ©2016 Galeria FF ŁDK i Autorzy