odstęp
 
albom.pl
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
ALBOM.PL
 
Prezentowane na wystawie zdjęcia zostały zebrane w 2013 roku podczas objazdu siedmiu miejscowości: Kleszczel i Gródka w Polsce oraz Sopoćkin, Łunny, Wołpy, Wołkowyska i Kamieńca Litewskiego na Białorusi. Wzięli w nim udział fotografowie i historycy z obydwu krajów.

W trakcie wyprawy udało się odnaleźć i przywrócić do pamięci kilku miejscowych fotografów. Największym odkryciem są negatywy Jerzego Kostko, odkopane na strychu jego domu w Kleszczelach. Fotografował swoje miasteczko przez pół wieku. Przez jego atelier przewinęli się bodaj wszyscy mieszkańcy miasteczka z tego okresu. Ich portrety można zobaczyć na wystawie. Prezentowane są tu także zdjęcia innych wiejskich fotografów. W prawie każdym z odwiedzanych miasteczek, w okresie międzywojennym działał zakład fotograficzny, przeważnie żydowski. W Gródku najpopularniejszym (i chyba jedynym) fotografem był Josef Abramicki, W Sopoćkiniach zachowało się dużo odbitek z żydowskiego zakładu Berkowskiego. Ze znalezionych resztek archiwów fotograficznych rzemieślników, bo robieniem zdjęć parali się dla zarobku, wyłania się obraz wiejskiej fotografii atelierowej z początku XX wieku. Wystawę przygotowało Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK, jej kuratorem jest Grzegorz Dąbrowski. Do tej pory pokazywana była w Białymstoku (Galeria Sleńdzińskich), Mińsku (Galeria Cech) oraz w warszawskiej Archeologii Fotografii.

Objazd realizowany był w ramach projektu „Fotograficzna wyprawa archeologiczna na polsko- białoruskie pogranicze” dotowanego przez MSZ. W jego trakcie zarchiwizowano ponad 2000 fotografii z 70 prywatnych kolekcji. 800 wybranych obejrzeć można na stronie www.albom.pl. Tam też można znaleźć zapisy rozmów oraz spisane historie odwiedzanych ludzi.

Artystycznym podsumowaniem projektu była książka fotograficzna „albom.pl”, w której znalazło się ponad sto wyselekcjonowanych fotografii. W projekcie udział wzięli: Urszula Dąbrowska, Grażyna Szałkiewicz, Andrzej Poczobut, Edward Dmuchowski, Rafał Siderski i Grzegorz Dąbrowski.

Zdjęcia pochodzą z prywatnych archiwów wymienionych osób:

Gródek: Elżbieta GREŚ, Ewa SOBOL, Halina MATEJCZUK, Marian i Grażyna SIENKIEWICZ, Romuald ŁAWRYNOWICZ, Sergiusz i Lidia CYWONIUK

Kamieniec: Jerzy MUSIEWICZ, Nina STASIUK, Olga KOZAK, Tamara ALEKS

Kleszczele: Aleksy i Mikołaj ROSZCZENKO, Irena POŁOWIANIUK, Jan SMYK, Krzysztof i Henryka LANGE, Maria KLIMOWICZ, Mikołaj MŁODZIANOWSKI, Tamara JAWDOSIUK, Teresa i Włodzimierz WASILUK, Jerzy KOSTKO

Łunna: Barbara AWRUSZKO, Helena HAŃKO, Honorata WIEŻEL, Antoni KUZIKIEWICZ, Janina SZWED

Sopoćkinie: Andrej WASZKIEWICZ, Czesław LISOWSKI, Czesława BURZYŃSKA, Jadwiga CZERNIAWSKA, Tadeusz ŁUKUĆ, Tadeusz SZULEWSKI
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
Copyright ©2015 Galeria FF ŁDK i Autorzy