odstęp
 
Stefan Bursche
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
Stefan Bursche (1887–1940)
Z zawodu inżynier, przez większość życia był związany z Łodzią i Pabianicami, gdzie pracował w zakładach włókienniczych Geyera oraz Kruschego i Endera. W życiu pozazawodowym Bursche był pasjonatem wycieczek krajoznawczych, w których uczestniczył jako członek Łódzkiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i łódzkiego oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego. Prawdopodobnie w związku z tą aktywnością rozwinął swoje zainteresowania fotograficzne. Spuścizna Stefana Bursche, zawierająca ponad 800 negatywów (w tym szklanych i celuloidowych) wykracza swoim charakterem poza zwykły zbiór rodzinny – zarówno poprzez obszerność i tematykę, jak i wartość historyczną oraz artystyczną. W zbiorze zachowały się zdjęcia z okresu od ok. 1910 roku do lat 30. XX wieku. Najliczniejsza i zarazem najwcześniejsza część zdjęć to fotografie z wycieczek krajoznawczych. Jako fotograf – turysta Bursche dokumentował przede wszystkim Tatry, ale także inne miejsca w Polsce, gdzie jeździł wraz z członkami towarzystw krajoznawczych – jak Jurę Krakowsko-Częstochowską czy najbliższe mu województwo łódzkie. Grupy kobiet w wytwornych kapeluszach na górskich szlakach, ujęcia szczytów czy wysmakowane portrety – jak ten przedstawiający młodych, eleganckich mężczyzn pozujących na skale, oczarowują nastrojowością, a często też staranną kompozycją kadrów. Zbiór wczesnych zdjęć Stefana Bursche dobrze wpisuje się w zjawisko powiązanej ze sobą popularyzacji wycieczek krajoznawczych, czy szerzej pojmowanej aktywności turystycznej, z upowszechnieniem fotografii jako ambitnego hobby. Na zdjęciach widzimy zresztą też innych amatorów fotografów. Wśród ujęć z wycieczek pojawia się także przyszła żona Stefana – Zofia Kopczyńska – dzieląca jego krajoznawcze zainteresowania. Z czasem, wraz z dwiema córkami Jadwigą i Marią, stanie się jedną z ważniejszych bohaterek jego późniejszych zdjęć, które od połowy lat 20. koncentrują się coraz bardziej na życiu rodzinnym.
      Materiał został opracowany dzięki współpracy Fundacji Archeologia Fotografii z prawnukiem autora, Stefanem Gardawskim. Wystawa w Galerii FF w Łodzi jest pierwszą szerszą prezentacją tego zbioru i została dofinansowana przez Miasto Łódź.
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
 
Copyright ©2014 Galeria FF ŁDK i Autorzy