odstęp
 
Maja Kryńska
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
Prace z serii „Girls” Mai Kryńskiej, w pierwszym, pobieżnym oglądzie, mogą sprawiać wrażenie standardowego podejścia do fotografowania dzieci. Osobiście, wartość tych prac upatruję w celowym i w pełni świadomym zastosowaniu przez autorkę, „słodko-standardowej” stylistyki, poprzez którą przebija dziwność i niepokój. Niepokój wynikający z podobieństwa dziewczynek do dorosłych kobiet, prezentowanych na pierwszych stronach magazynów kobiecych. Niepokój tym bardziej drażniący, im bardziej uświadamiamy sobie prostotę stylizacji portretowanych dzieci. Dziwność, a może po prostu zaskoczenie zwykłością, w założeniu, niewinnych postaci i twarzy, wzmocniona zostaje poprzez efekt fotograficznej prostoty: w znaczeniu użycia „podstawowych” elementów i środków fotograficznego obrazowania. Seria prac Mai Kryńskiej jest dla mnie także obrazem komentującym współczesną kulturę wizualną, przesyconą erotyzmem, choć wydaje się, podświadomie tęskniącą za niewinnością.
 
Krzysztof J. Baranowski
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
 
Copyright ©2013 Galeria FF ŁDK i Autorzy