Read Englishodstęp
  
Marek Domański
 
fotografia
 
fotografia
 
Energia Czasu EC2
 
Trzy kominy i monumentalne budynki to obraz, który na stałe wpisał się w krajobraz łódzkiego centrum. Kolosalne budynki elektrociepłowni EC2, przy ulicy Wróblewskiego na zdjęciach Marka Domańskiego przypominają obrazy z dawnych filmów science-fiction. Opuszczone hale, plątaniny rur, intensywne światło i równie intensywna ciemność, gdzieniegdzie niewielka postać człowieka. Ale dla wnikliwego obserwatora, to nie tylko seria plastycznych obrazów. To przede wszystkim wyjątkowy dokument przemysłowej architektury łódzkiej. Wyjątkowy, bo odbiegający od standardów prezentacji Łodzi – od obrazów dziewiętnastowiecznych fabryk i czerwonej cegły. To także dokument transformacji przemysłowego miasta.
       Elektrociepłownia EC2 powstała w połowie lat 50. XX wieku. Była, jak na tamte czasy, jedną z największych i najważniejszych inwestycji w mieście. Stworzona w duchu realizmu socjalistycznego wpisywała się w idee Nowego Państwa i Ustroju, w którym przemysł był główną machiną napędową.
       Projekt Energia Czasu EC2 jest artystyczną dokumentacją tego architektonicznego kolosa, ale także obrazem ostatnich lat działalności elektrociepłowni, która przez lata obsługiwała jedno z największych łódzkich osiedli mieszkaniowych – Retkinię. Znajdziemy tu zdjęcia wnętrz, symetryczne układy budynków, charakterystycznych chłodni kominowych i ogromne maszyny.
       Projekt powstał na zamówienie firmy Dalkia Łódź, przy współpracy Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi. Inspiracją do jego powstania były zdjęcia Wiktora Jekimenki z lat 20. i 40. XX wieku, dokumentujące moment powstawania pierwszej łódzkiej elektrociepłowni EC1. Fotografie z projektu Marka Domańskiego powstawały od lipca 2012 do stycznia 2013 roku.

Marek Domański
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
Copyright ©2013 Galeria FF ŁDK i Autorzy