Read Englishodstęp
  
To Coś
 
fotografia
 
EWELINA PIGUŁA
 
fotografia
 
KATARZYNA BOJKO-SZYMCZEWSKA
 
fotografia
 
ANNA KURGAN
 
fotografia
 
IZABELA WASIAK
 
TO COŚ…
 
Kontakt z młodymi ludźmi uczy pokory. Głównym celem spotkań i rozmów ze studentami nie jest przekazywanie wiedzy, bądź umiejętności. Bardziej istotna jest praca nad uświadomieniem sobie charakteru wizualnej komunikacji. To, co próbujemy jako autorzy przekazać, może być odczytane na różne sposoby, często niezgodnie z pierwotnymi intencjami. W dziedzinie wiedzy jest to jakaś nieprawidłowość, którą można i należy naprawić, jednak w obszarze sztuki, jako że sztuka to nie wiedza, owa naprawa jest zupełnie nie na miejscu. Znajdujemy się bowiem w obszarze niewiedzy, wobec której wypracować można tylko własną postawę. Nie można jej w żaden sposób przejąć, czyli nauczyć. W istocie kontakt ze studentami w pracowni polega na wzajemnym przekazie i przekładzie, w trakcie którego badamy możliwości wizualnej komunikacji w odniesieniu do stanów niewiedzy, przeczuć, intuicji, domysłów. Jak uchwycić To coś…?
      Na wystawie prezentujemy realizacje studentów III Pracowni Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z różnych etapów edukacji, począwszy od pierwszego roku, na pracach dyplomowych, wieńczących studia, kończąc. Współpraca pedagoga ze studentami powoduje potrzebę ciągłej weryfikacji własnej postawy. Pozycja nauczyciela jest też o tyle trudna, że autorzy mają dziś pełne prawo sięgać po dowolne środki wyrazu. Problem multi- i intermedialności dotyczy w zasadzie każdej pracowni na uczelni artystycznej. Rodzi się zupełnie nowy, złożony z przenikających się nawzajem narzędzi i metod, obszar obrazowania. W jego ramach trudno oddzielić fotografię od innych sposobów rejestracji i generowania obrazów. To nowe środowisko wchłonęło fotografię, stała się ona jednym z wielu elementów komunikacji i obrazowania. Młodzi autorzy posiadają zatem niespotykane wcześniej możliwości dotyczące wyboru sposobów artystycznej artykulacji.

Piotr Wołyński
 
fotografia
 
EWA DYSZLEWICZ
 
fotografia
 
EWA KASPEREK
 
fotografia
 
MAGDALENA KUCA
 
fotografia
 
JOANNA TOKARSKA
 
fotografia
 
KAMILA KOBIERZYŃSKA
 
fotografia
 
IZABELA JURCEWICZ,
 
fotografia
 
MARTA GROMADZKA
 
fotografia
 
MACIEJ SPERSKI
 
fotografia
 
RADOSŁAW BERENDT
 
fotografia
 
KATARZYNA KUĆKO
 
fotografia
 
WERONIKA KRAWCZUK
 
Authors:
Radosław Berendt, Katarzyna Bojko-Szymczewska, Marina Drożża-Sobowska, Ewa Dyszlewicz, Marta Gromadzka, Izabela Jurcewicz, Kamila Kobierzyńska, Ewa Kasperek, Weronika Krawczuk, Magdalena Kuca, Katarzyna Kućko, Anna Kurgan, Jarosław Mikos, Ewelina Piguła, Maciej Sperski, Joanna Tokarska, Izabela Wasiak, Magdalena Żołędź

curators: Piotr Wołyński, Sławomir Decyk
 
fotografia
 
Copyright ©2013 Galeria FF ŁDK i Autorzy