Read Englishodstęp
  
Paweł Żak
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
Realizacja Bez dyskusji
 
Indywidualna wystawa Piotra Wołyńskiego „Oddalenie” prezentuje wybór najnowszych prac zarówno fotograficznych, jak i autorskich form około-fotograficznych, w których współczesne praktyki rejestracji oraz operowania obrazem stają się przedmiotem twórczego doświadczenia. W prezentowanych realizacjach, podejmując różnorodne tematy, artysta bada wpływ fotografowania i filmowania na to, w jaki sposób wytwarzamy i porządkujemy znaczenia oraz na czym, w konsekwencji, koncentrujemy uwagę, niejako scalając się z aparatami bądź kamerami. W latach dziewięćdziesiątych, w jednym ze swoich tekstów, Piotr Wołyński zauważył: „fotografia swobodnie i wymiennie posługuje się dwoma rodzajami przestrzeni: realną przestrzenią będącą przedmiotem rejestracji oraz przestrzenią obrazu. W kontekście świata nasyconego obrazami, w którym brakuje już miejsca na ich rozdzielenie, stają się one transparentne”. Daleko jednak autorowi do posługiwania się, modną w owych latach, metaforą zanikania rzeczywistości. Piotr Wołyński unika powtarzania tej tezy oraz wiążącego się z nią procesu. Przyglądając się twórczości poznańskiego artysty, w której pytanie o status obrazu we współczesnej info-sferze zajmuje niewątpliwie istotne miejsce, można dojść do przekonania, że obrazy dominują w uruchamianiu procesu nie tyle zanikania, co oddalania się rzeczywistości. Ekspozycja, prezentowana jednocześnie w dwóch galeriach: Galerii FF i Galerii Imaginarium składa między innymi z:
  • cyklu fotografii Dziwadła (2012), traktującego o współczesnej kondycji pomników i przestrzeni je otaczającej,
  • cyklu fotomontaży Naśladowanie (2011), w którym autor, posługując się wizerunkami postaci świętej Edyty Stein, podejmuje temat naśladowania jako zjawiska głęboko zrośniętego z naszą fizyczną, biologiczną, psychiczną, a przede wszystkim duchową naturą.
  • instalacji Jak podłączysz… (2011), traktującej o czynności fotografowania jako praktyce koncentracji uwagi i porządkowania doznań. Praca powstała na kanwie filmowej i fotograficznej relacji autora z pewnego wydarzenia na Placu św. Piotra w Rzymie.
  • instalacji Bez dyskusji (2010), odnoszącej się do specyficznego odczucia, którego autor doznał w kwietniu 2010 roku poruszając się w przestrzeniach publicznych zawłaszczanych dla zamanifestowania bądź upamiętnienia pewnych wartości.
  • interaktywnej instalacji W cztery oczy (2009) oraz towarzyszącym jej fotografiom, powstałych przy wydatnym współudziale widzów.

 
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
Realizacja W cztery oczy
 
Piotr Wołyński
Od końca lat 70. zajmuje się fotografią kreacyjną. Oprócz działalności artystycznej pisze teksty o sztuce, był kuratorem wielu wystaw. Od 1985 roku związany z Uniwersytetem Artystycznym (dawniej ASP) w Poznaniu, gdzie prowadzi własną pracownię. Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Wybrane wystawy indywidualne:
Übermacht und Reaktion Barockfabrik, Aachen, Niemcy (1983);
Fotografie. Galeria FF, Łódź (1992);
Przejrzystość. Galeria FF, Łódź (1994);
Apotropeje. BWA, Wrocław (2003);
Ausgewählte Fotographien Kunst – Und Kulturzentrum Monschau, Niemcy (2005);
Formy i mimoformy. Muzeum Stanisława Staszica, Piła (2008);
W cztery oczy. Galeria PF, Poznań (2009);
Jak podłączysz…. Galeria Rotunda, Poznań (2011).
 
Copyright ©2012 Galeria FF ŁDK i Autorzy