Read Englishodstęp
  
Dyplomy 2012 PWSFTviT
 
fotografia
 
fotografia
 
Marta Zgierska-Oskoma
 
Mija dwadzieścia lat nauczania fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej. Pierwsi słuchacze rozpoczynali studia w systemie zaocznym. Od siedmiu lat prowadzone są studia magisterskie stacjonarne w specjalności fotografia. Mury Uczelni opuściło ponad pięciuset adeptów fotografii. W ostatnich latach studenci brali udział w 46 wystawach organizowanych przez Katedrę Fotografii – Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Promowaliśmy dokonania twórcze m.in. w Warszawie, Jarosławiu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gdyni, Zamościu, Kazimierzu Dolnym n/Wisłą, Düsseldorfie, Bratysławie, Bonn, Łodzi – w Miejskiej Galerii Sztuki i wielokrotnie w galeriach Łódzkiego Domu Kultury.
      Dzięki przychylności i wsparciu organizacyjnemu Pani Kurator Magdy Świątczak oraz Dyrekcji Łódzkiego Domu Kultury – bieżąca prezentacja praktycznych prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) jest piątą tego typu odsłoną twórczości młodych adeptów fotografii.
     Studenci – dyplomanci mają możliwość konfrontacji – oczekują na Państwa przychylność – jak i na słowa twórczej krytyki…
 
prof. Janusz Maria Tylman
 
fotografia
 
widok ekspozycji - Galeria FF
 
fotografia
 
widok ekspozycji - Galeria Imaginarium
 
fotografia
 
Tomasz Szymaniak - widok na wystawie
 
 
 
Tomasz Szymaniak - Obrazy gier...
 
fotografia
 
fotografia
 
Karolina Jonderko - Autoportret z matką
 
fotografia
 
fotografia
 
Kasia Krakowiak - Strumień zmian (widok na wystawie)
 
fotografia
 
fotografia
 
Marysia Kwiecińska
 
fotografia
 
fotografia
 
fotografia
 
Łukasz Prus-Niewiadomski
 
fotografia
 
fotografia
 
Adrianna Komakowska - Znaki
 
 
Copyright ©2012 Galeria FF ŁDK i Autorzy