Read English
 
Wystawa prac studentów
Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT
specjalność: FOTOGRAFIA (studia jednolite, stacjonarne), rok III i IV
 
PWSFTviT
 
14 –26 IX 2010
 
Po raz kolejny studenci fotografii studiów stacjonarnych Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi goszczą w Galerii FF – Forum Fotografii i Galerii Nowej Łódzkiego Domu Kultury.
     Pomimo, że w żadnym z członów nazwy wydziału nie występuje słowo fotografia, to była ona zawsze jednym z najistotniejszych elementów w procesie nauczania, a przede wszystkim jest integralną formą wypowiedzi twórczej. Od czterech lat młodzi adepci fotografii mają możliwość studiowania tej specjalności w systemie pięcioletnich studiów stacjonarnych.
     Obecnie autorzy prezentują wybrane przez siebie elementy dorobku twórczego realizowanego w roku akademickim 2009/2010. Tego typu wystawa, prezentująca własne, indywidualne poszukiwania artystyczne winna prowokować rozważania nad interpretacją rzeczywistości, nad potencjałem twórczym i umiejętnością formułowania własnej wypowiedzi artystycznej młodych adeptów fotografii. Wielu spośród młodych fotografów przystępuje do konfrontacji z odbiorcą, nierzadko po raz pierwszy.
     Czy autorzy spełniają oczekiwania i pokładane w nich nadzieje, czy tytuł obecnej prezentacji jest adekwatny, niech Państwo krytycznie, ale i z dozą przychylności, osądzą...  
Janusz Maria Tylman
profesor
 
Dawid Ciesielski
Dawid Ciesielski
 
Paulina Janowska
Paulina Janowska
 
Tymon Iwański
Tymon Iwański
 
Maciej Nowaczyk
Maciej Nowaczyk
 
Katarzyna Legendź
Katarzyna Legendź
 
Przemysław Konefał
Przemysław Konefał
 
Tomasz Pastyrczyk
Tomasz Pastyrczyk
 
Anna Orzeszko
Anna Orzeszko
 
Bartłomiej Talaga
Bartłomiej Talaga
 
Autorzy: Dawid Ciesielski, Maciej Jakóbczyk, Paulina Janowska, Rafał Jóźwicki, Katarzyna Legendź, Maciej Nowaczyk, Tomasz Pastyrczyk, Joanna Szewczuk, Bartłomiej Talaga, Piotr Zbierski, Łukasz Brześkiewicz, Tymon Iwański, Jakub Karwowski, Przemysław Konefał, Witold Kwieciński, Róża Misztela, Anna Orłowska, Anna Orzeszko
 
Copyright ©2010 Galeria FF ŁDK, PWSFTviT & Studenci