Read English

 

 

 
Babińska Agnieszka - Obrazy Hipnagogiczne (camera obscura) - 2004
Jabłońska Barbara - Tożsamość - 2004
 
Czeczatka Agnieszka - Magia fotografii - 2005
 
Glinka Anna - Szkic Do Autobiografii - 2004
 
Kleczkowska Aleksandra - Szkic Do Autobiografii - 2006
 

"Przygoda IV" - fotografia w gdańskiej ASP

 

     Izoformiczny charakter fotografii, która rejestruje w jednej chwili wszystko, co jest w zasięgu obiektywu i co zostało ujawnione przez światło sprawia, że jest ona głównie nośnikiem informacji i posiada funkcje komunikatu wizualnego (dokumentu).
     Fotografia, w której dąży się do poszukiwania wartości artystycznych, relacja fotografujący - obiekt/przedmiot - obraz obiektu/przedmiotu będzie kluczem do ich określenia, czyli osobowość wniesiona przez twórcę do istniejącego wcześniej wizerunku obiektu przekładającego się na obraz/utwór. Powstały obraz/znak pozwoli odwołać się do świata realnego, do znaczenia znaku, pozwoli odczytać powziętą ideę i problem, stworzy możliwość przeżycia i refleksji. Będzie zatem "dzianiem się" w obrębie konkretnej koncepcji i indywidualności artysty, oryginalności języka, ekspresji i siły przekazu.
     Fotografia jako określony model we współczesnej kulturze, w której wszystko zdaje się tracić aktualność staje się istotnym przekaźnikiem i ważnym medium. Globalizacja, internet, cyberprzestrzeń, hegemonia obrazu i ich niezwykła ekspansja powoduje coraz większy brak nad nimi kontroli, a następujący dynamiczny rozwój techniki sprawia, że tendencje i prądy zanim się w sztuce zakorzenią, odchodzą w pośpiechu w przeszłość.
     Pojawienie się fotograficznego zapisu cyfrowego i jego umasowienie wzmacnia siłę i zasięg działania obrazu, a powszechność i łatwość użycia fotografii trywializuje i dewaluuje jej wartości. Fotografia w klasycznym rozumieniu, dzięki łatwości cyfrowego "pozyskiwania obrazu" staje się uwolniona od serwitutu dosłowności i dokumentaryzmu, zmierza ku swobodnej kreacji i tworzeniu własnych subiektywnych widoków, daje większą szansę dla autorskiego komentowania świata.
     Szukanie "wartości" to poszukiwanie własnych obszarów wypowiedzi i kreacji, to odkrywanie, że fotografia jest "bytem tajemniczym", niekiedy magicznym odsłaniającym swoje oblicze częściowo, to dążenie do mądrości przekazu, unikalności i szczególnej oryginalności. Jest Przygodą w obszarze sztuki.

 

     Prezentowane na wystawie prace to fotografie zrealizowane przez studentów Pracowni Fotografii (specjalizacja art.) oraz Studiów Zaocznych w zakresie Fotografii na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

Witold Węgrzyn, maj 2006

 
Leszczyńska Agnieszka - Magia fotografii - 2005
 
Leszczyńska Agnieszka - Magia fotografii 2 - 2005
 
Małyszek Anna - Magia fotografii - 2005
 
Miros Agata - Tożsamość (fragment) - 2004
 
Mróz Agnieszka - Make Up - 2005
 
Winciorek Krzysztof - Dialog (fragment) - 2005
 
Winciorek Krzysztof - Resales - 2006
 
Karos Anna - Magia fotografii - 2005
 
Marszałek Natalia - Autoportret (camera obscura) - 2006
 
Nogalska Anna - Otoczenie (camera obscura) - 2004
 
Rusiniak Jan - bez tytulu - 2005
 
Sosiński Marcin - Magia fotografii - 2005
 
Stępień Maja - Dedykacja Kantorowi - 2004
 
Zakrzewska Marta - Cielesność - 2005
Żurek Leszek - Moje Ogrody - 2005
 


Wystawa zrealizowana w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO
"Promocja Twórczości"

Patronat medialny:

 
Copyright ©2006 Galeria FF ŁDK, Witold Węgrzyn.