Galeria FF wersja językowa
12 V - 3 VI 2005
Rudimentum imaginis
Wystawa prac studentów Wyższego Studium Fotografii
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi
Rudimentum imaginis
Obraz jest modelem rzeczywistości.
Przedmiotom odpowiadają w obrazie elementy obrazu.
W obrazie przedmioty są reprezentowane przez jego elementy.
Obraz polega na tym, że jego elementy mają się do siebie w określony sposób.
Obraz jest faktem.
L. Wittgenstain.
Prowadzenie zajęć na studiach fotograficznych z przedmiotów teoretycznych, z grupy nauczania ogólnego jest pewnym wyzwaniem, któremu dość trudno stawiać czoła. Starając się utrzymać adekwatny dla wyższej uczelni poziom zajęć, łatwo jest popaść w „uniwersytecką manierę naukowości” - tak często odrzucaną przez studentów, z innej strony zaś, upraszczając wykładane zagadnienia, gubi się ich właściwy sens. Próbując znaleźć rodzaj kompromisowego rozwiązania w tej sytuacji, praktyka uczelni zachodnich wypracowała metodę określaną jako „critical practice", którą ja stosuję w swojej działalności dydaktycznej. Polega ona na wyznaczeniu odpowiednich ekwiwalentów zagadnień teoretycznych w postaci ćwiczeń praktycznych jakie studenci powinni wykonać. Materiał merytoryczny do tak prezentowanych zagadnień teoretycznych studenci uzyskują głównie podczas wykładów i konsultacji, jak również odsyłani są do odpowiednich lektur. Osiąga się w ten sposób lepsze zrozumienie istotnych dla danej teorii zagadnień, poprzez konieczność ich „zilustrowania” w praktyce konstruowania danego obrazu fotograficznego. Rezultaty tych działań są o wiele bardziej przydatne twórcom-praktykom, niż opanowywanie obszernych i wymagających znajomości kontekstu, często bardzo trudnych lektur. Metoda ta skutkuje stosunkowo wysoką skutecznością dydaktyczną, co podkreślić należy zwłaszcza w przypadku studiów w systemie zaocznym. Zagadnienia teoretyczne związane z budową obrazu fotograficznego, analizujące jego podstawowe elementy i efektywność stosowania środków wyrazowych, wszystko to prezentowane w kontekście podstaw komunikacji wizualnej, zarówno od strony psychofizjologii percepcji wizualnej, jak również dotyczące uwarunkowań kulturowych - to obszary wiedzy teoretycznej stanowiące tzw. treści programowe zajęć. Specyfika sugerowanych ćwiczeń praktycznych polega na akcentowaniu wartości elementarnych, wizualnie czynnych w każdym obrazie, a które to, w obrazie fotograficznym, ze względu na przeźroczystość fotografii, ulegają swego rodzaju dysfunkcjonalności. Jest to także, między innymi uwarunkowaniami, efektem powszechnie znanego faktu, iż najobfitszym źródłem informacji o otaczającym nas świecie jest zmysł wzroku, wielokrotnie przewyższając pod tym względem inne zmysły. To właśnie styk tych dwu faktów: „przeźroczystości fotografii” i „nadmiarowości w ludzkiej percepcji danych wzrokowych", powoduje pozorną oczywistość fotografii jako systemu obrazowania, w którym... nie dostrzega się obrazu! Stąd też w ćwiczeniach praktycznych następuje powrót do problemów podstawowych, których eksploracja wymusza pozaprzedmiotowe widzenie rzeczywistości jako materiału do obrazu, staje się źródłem refleksji, że świat składa się z punktów, linii, płaszczyzn i brył. Proces tworzenia obrazu staje się wówczas logiczną grą z opozycyjnością stosowanych elementów, opozycyjnością wszelkiego typu - od elementarnego znaku plastycznego, po przeciwstawność rozwiązań wyobraźniowych. Fotograficzny obraz tego świata (jest z kolei) wszakże tylko płaskim przedmiotem, kartką papieru pokrytą emulsją z drobinami srebra, przedmiotem, któremu funkcję obrazu nadała konwencja kulturowa. Ale czy zawsze tak być musi? Istotą każdej kreacji jest przecież artystyczny bunt przeciw wszelkiemu skonwencjonalizowaniu.

Stefan Czyżewski
Łódź, 2005-03-30
fotografia
fotografia
fotografia
fotografia
fotografia
fotografia
Autorzy:
Bartek Aramowski, Piotr Bańczerowski, Alexander Beneke, Kamila Bogulewska, Kasjan Borkowski, Aleksandra Buczkowska, Ewa Ciechanowska, Anna Ćwiklińska, Mikołaj Długosz, Justyna Fiłon, Adam Friedrich, Bartosz Frydrych, Sebastian Gabrysiak, Anna Garbowska, Szymon Greszko, Krzysztof Gumul, Dorota Guzenda, Ewa Hajduk, Andrzej Hutniczak, Patryk Jezierski, Radek Jóźwiak, Roman Klus, Monika Kokoszyńska, Krzysztof Lach, Piotr Lelek, Maciej Łabudzki, Karolina Machowicz, Izabela Maciejewska, Marcin Maniewski, Tomasz Mażewski, Wiktor Moderan, Maciej Niesłony, Marta Olejnik, Wojciech Pacewicz, Magda Sadkowska, Artur Schmidt, Magdalena Siwicka, Seweryn Sołtys, Mirosław Sosnowski, Michał Stajniak, Jarosław Śliwa, Stanisław Tarasek, Dominika Truszczyńska, Krzysztof Witkowski, Maria Wytrykus, Marzena Zawojska, Dorota Zyguła.

Kurator wystawy: prof. Stefan Czyżewski
Copyright ©2005 Galeria FF ŁDK and Autorzy.