Galeria FF
Ja - Inni. Auto-portret fotografii.
fotografia
widok wystawy
fotografia
widok wystawy
fotografia
widok wystawy
fotografia
Natalia LL z serii Destrukt, 1988
fotografia
Andrzej P. Bator z serii Anamnesis - [re]konstrukcja obrazu, 2002-2004
fotografia
Tomasz Machciński z serii Człowiek tysiąca twarzy
fotografia
Piotr Komorowski z serii Samowyzwolenie
Autorzy wystawy zbiorowej:
Ewa Andrzejewska, Andrzej P. Bator, Andrzej Dudek-Durer, Marek Gardulski, Piotr Komorowski, Bogdan Konopka, Natalia LL, Andrzej Jerzy Lech, Janusz Leśniak, Jerzy Lewczyński, Tomasz Machciński, Janusz Nowacki, Darek Orwat, Krystyna Piotrowska, Józef Robakowski, Wojciech Zawadzki, Paweł Żak.

Kurator wystawy: Andrzej Saj
Copyright ©2003 Galeria FF ŁDK, Andrzej Saj & Autorzy.