Galeria FF
Leszek Szurkowski
Les Imaginary Forest
16 V - 28 VI 2003
Fotografia
Fotografia
LES IMAGINARY FOREST

Instalacja fotograficzna składajaca się z trzymetrowych, quasi-panoramicznych rejestracji przestrzeni naturalnych.
Wybrane fragmenty rzeczywistości przedstawiaja zastany w przyrodzie, a nie stworzony przez człowieka chaos informacyjny. Liniowy zapis w polaczeniu z brakiem typowych kadrow fotograficznych stwarza potencjalnie możliwe oglądy fragmentaryczne. Towarzyszace zapisom panoramicznym małe fragmenty sugerują istnienie niejako trzeciego wymiaru doświadczenia wizualnego zwiazanego w znacznym stopniu z posiadaną wiedzą oraz dostrzeganiem i odkrywaniem w mikroskali pozornie nieciekawych i banalnych tematów.

Leszek Szurkowski
fotografia
fotografia
fotografia
fotografia
Zobacz także: www.szurkowski.com
Copyright ©2003 Galeria FF ŁDK, Leszek Szurkowski.