Galeria FF

 

 

Wokó³ dekady
8 III - 6 IV 2002

 

 

 

 
Foto
Muzeum Sztuki w £odzi - fragment ekspozycji

 

 
Foto
Muzeum Sztuki w £odzi - otwarcie wystawy. Od lewej: Adam Sobota (Kurator), Miros³aw Borusiewicz (Dyrektor Muzeum Sztuki), Krzysztof Jurecki (Kurator), Krzysztof Cichosz (Kurator).

 

foto foto
Muzeum Sztuki w £odzi - fragmenty ekspozycji

 

 
foto foto
Galeria FF £DK - fragmenty ekspozycji

 

 
foto foto
Galeria FF £DK - fragmenty ekspozycji

 

 
foto foto
Galeria FF £DK - fragmenty ekspozycji

 

Wszystkie fotografie ©2002 Tomasz Komorowski

 

   
   
Teksty
 
 
Krzysztof Jurecki
Fotografia polska lat 90. Przemiany, tendencje, twórcy
.
   
   
   

Copyright ©2002 Galeria FF £DK.