logo

 

Między widzeniem a wyobraźnią

BETWEEN SEEING AND IMAGINATION

 

foto
Foto © Marta Bauza, Obrazy ciała, 1999

 

foto
Foto © Izabela Cieślewicz, Wahadło niezmienności, 2000

 

Między widzeniem a wyobraźnią

"Fotografia - to narzędzie pozwalające dawać sobie radę
ze sprawami, o których wszyscy wiedzą,
ale nie zwracają na nie uwagi.
Moje zdjęcia mają za zadanie przedstawić coś,
czego nie dostrzegacie."
Emmet GowinZaproponowane przeze mnie fotografie moich studentów i absolwentów na wystawie w Galerii FF w Łodzi, charakteryzują się jedną wspólną cechą - każda z nich prezentuje w różnej skali początek indywidualnego widzenia rzeczywistości, pierwszego własnego doświadczenia artystycznego. Prace fotograficzne nie są wyłącznie ćwiczeniami szkolnymi, potwierdzającymi najbardziej poprawne wykonanie. Nie są też przeglądem metody dydaktycznej i porównaniem programów kształcenia. Wystawa nie jest też podporządkowana wspólnej idei tematycznej czy problemowej. Pokazane fotografie wybrane były pod kątem wyrazistej (dostrzegalnej) osobowości artystycznej oraz wolnej, własnej wyobraźni autorów. Wystawa prezentuje głównie absolwentów trzech uczelni. Są to dwie Akademie Sztuk Pięknych: w Łodzi i Poznaniu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi. Każda z tych szkół posiada inny profil i zakres tematyczny. Jednak w każdej z tych szkół, podporządkowując się ich programom, dążę różnymi drogami do odkrycia przez studentów ich własnej osobowości, do postrzegania świata ich własnymi oczami. Mam też nadzieję, że wszyscy wykorzystają swoje osiągnięcia i predyspozycje do dalszego poszukiwania. Na przekór trudnościom jakie szykuje im nieznana przyszłość, być może będą dalej wierni swojej wyobraźni, a za jakiś niedługi czas usłyszymy o niejednym z nich.

prof. Grzegorz Przyborek

 

foto
Foto © Artur Chrzanowski, spacerkiem po okolicy, (pinhole photography), 2000

 

foto
Foto © Urszula Czapla, bez tytułu , 2000

 

BETWEEN SEEING AND IMAGINATION

Photography - instruments which allow us to handle problems
we all know about but do not pay any attention to.
My photographs are supposed
to show something you can't see.
Emmet Gowin

The photographs by my students and graduates which I selected for the exhibition at the FF Gallery in Łódź have one thing in common - each one of these works, though on a different scale, presents how individual vision of reality begins, which also means the beginning of one's first own artistic experience. Those photographic works are not exclusively school exercises that ought to confirm some perfectly correct solution. And they are not a review of didactic methods or a comparison of various educational programmes. Moreover, the exhibition is not arranged around a common subject, theme or problem. The photographs shown here have been selected along the lines of clearly outstanding (visible) artistic personalities of their authors and their own, free play of imagination. The exhibition presents mainly graduates of three academic institutions: the Łódź and Poznań Academies of Fine Arts and the State Film, TV and Theatrical School in Łódź. Each of these institutions is profiled differently and covers different subjects - but in each of them, bowing to their curricula, I have been trying in different ways to encourage students to reveal their personalities and to look at the world with their own eyes. I hope that they all make use of their achievements and talents in order to continue their exploration of the world. Perhaps, in spite of hard times the future holds in stock for them, they will remain loyal to their imagination - and maybe in a little while we will hear about quite a few of them.

Professor Grzegorz Przyborek

 

foto
Foto © Anna Fronckiewicz, Hommage a Bonnard , 1999

 

foto
Foto © Tomasz Komorowski, bez tytułu , 2000

 

foto
Foto © Dominika Sadowska, Portret w masce , 2001

 

foto
Foto © Danuta Gibka, Portret w masce , 1999

 

foto
Foto © Aneta Lipiec, Madonekin - wariacje na temat ikony , 2000

 

foto
Foto © Anna Sujka, Ania - Ludzie i ich przedmioty , 2000

 

foto
Foto © Paweł Kula, Archiwum Domowe , 2000

 

foto
Foto © Rafał Swosiński, Rzeczy wielkie mieszkają w małych , 2000

 

foto
Foto © Tomasz Szewczyk, Elizjum (pinhole photography) , 2000

 

foto
Foto © Monika Szymonik, Znaki zodiaku - Koziorożec , 2000

 

foto
Foto © Radosław Wojnar, Przedmioty znalezione , 2000

 

foto
Foto © Magdalena Zych, z serii: 7 grzechów głównych , 2001

 

foto
Foto © Monika Jaszczyk, Portrety , 1999

 

foto
Foto © Krystian Zoszczuk, Pejzaże , 1999

 

 

 

Copyright ©2001 Galeria FF ŁDK & Autorzy.