logo

 

tytul

12 I - 2 II 2001

 

foto
Foto © Marek Gardulski (5/4 in. - polaroid)

 

foto
Foto © Andzrej Sitko (25/25 cm. - talbotypia)

 

foto
Foto © Maciej Hnatiuk (5/4 in. - brom)

 

foto
Foto © Bogdan Konopka (20/25 cm. - brom)

 

KONTAKTY TO:
- SPOTKANIA PRZY FOTOGRAFII
- WYBÓR
- DEKLARACJA
- ŚWIADOMA OBECNOŚĆ
- FOTOGRAFICZNE KOPIE STYKOWE

Te założenia powstały dla pierwszej wystawy w 1989 r.
Myślę, że wciąż zyskują na aktualności.
Komisarz wystawy Jakub Byrczek

 

KONTAKTY MEANS:
- PHOTOGRAPHIC ENCOUNTERS
- CHOICE
- STATEMENT
- CONSCIOUS PRESENCE
- PHOTOGRAPHIC CONTACT PRINTS

These were the foundations of the first exhibition in 1989.
I think that their relevance increases continuously.
Commissioner of the exhibition Jakub Byrczek

 

 

Autorzy wystawy / Autors of exhibition:
Ewa Andrzejewska, Andrzej P. Bator, Jakub Byrczek, Marek Domański, Sławoj Dubiel, Błażej Florkiewicz, Marek Gardulski, Maciej Hnatiuk, Janina Hobgarska, Eugeniusz Józefowski, Marcin Kiełbiewski, Piotr Komorowski, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Jerzy Malinowski, Tomasz Mielech, Andrzej Sitko, Rafał Swosiński, Marek Szyryk, Zbigniew Tomaszczuk, Józef Wolny, Wojciech Zawadzki, Ireneusz Zjeżdżałka, Jaroslav Beneš, Fedor Gabčan, Karel Kuklik, Jan Reich, Jiŕí Šigut, Bogdan Konopka, Jesseca Ferguson, Andrzej J. Lech

 

 

Copyright ©2001 Galeria FF ŁDK, Jakub Byrczek.