../iko/sp.gif

tytul

16 VI - 7 VII 2000


 

kolumna
Artystom dwudziestego wieku
Melbourne, 1998, 20 muszli toaletowych, wysokość: 8,40 m

 

Przedsięwzięcie zatytułowane "112 portretów - od przodu i od tyłu", wydawało mi się organicznie dos-konałym sposobem kontynuacji projektu, dla zreali-zowania którego przyjechałem do Melbourne w marcu 1998 roku. Mój wkład w odbywającą się tam imprezę pod nazwą "Most - Konstrukcja w Procesie", stanowiła rzeźba, zatytułowana "Artystom dwudziestego wieku" (muszla toaletowa). Przebywałem w otoczeniu artystów z całego świata oraz ich asystentów. Możliwość podjęcia gry z samym sobą, jak i z nimi, była dla mnie wyzwaniem, a jedno-cześnie okazją do stworzenia dzieła, które znacznie przedłużyłoby obecność artystów w mieście, już po naszym wyjeździe z Melbourne. Chcąc uczcić wspomnianą imprezę, stworzyłem zaimprowizowane "studio uliczne", złożone z krzesła i tablicy szkolnej, a następnie namawiałem uczestniczących w "Konstrukcji" artystów, żeby pozowali mi do zdjęć. Prosiłem tylko, by każda kolejna osoba zapisała najpierw swoje nazwisko na tablicy, a potem przybrała zupełnie dowolną pozę. Potem fotografowałem moich modeli z przodu i z tyłu. To zamierzone z mojej strony egalitarne podejście stwarzało sytuację, w której wszyscy modele zmuszeni byli przybrać tożsamość, narzuconą im przez okoliczności - bez żadnej minoderii. Mimo to wierzę, że język ciała każdej z fotografowanych osób i ich charakter pisma stworzył dynamiczne napięcie pomiędzy tymi wszystkimi jakoby "identycznymi" wizerunkami. Teraz jednak oczywiście zabawa polega na tym, by uzupełnić ją o dodatkowy wymiar. Zdjęcia zostaną więc umieszczone bez żadnego określonego porządku na przestronnej ścianie - co oznacza, że fotografie en face i wykonane od tyłu nie będą do siebie pasować. Dojdzie zatem do fizycznej konfrontacji, ci sami ludzie zostaną bowiem zmuszeni, by szukać na zdjęciach siebie i swoich kolegów, poszerzając w ten sposób znaczenie dzieła, które zstąpi ze ściany na poziom międzyludzkiej komunikacji. Jest to mój osobisty hołd, złożony ludziom, dzięki którym wszystkie "Konstrukcje w Procesie" stają się wydarzeniami szczególnie pamiętnymi.

Avraham Eilat

 
 

fotofoto
fotofoto
fotofoto
fotofoto
fotofoto

 


 

foto
Fotografia z wystawy

 

foto
Fotografia z wystawy

 

Więcej informacji o artyście znajduje się na:
STRONIE DOMOWEJ AVRAHAMA EILATA

 

 

 

Copyright ©2000 Avraham Eilat, Galeria FF ŁDK