tytuł

5 - 27 III 1999

Domański 1
Domański 2
Domański 3
Domański 4
Pejzaż osobisty Marka Domańskiego

"Pamiętam rzeczy-przedmioty z mojego dzieciństwa, zwykłe, banalne, nikomu niepotrzebne, części popsutych mechanizmów, kawałki patyków, zbite lusterka, które wyrzucone na śmietnik giną w nicości jako odpady cywilizacji. W moim dzieciństwie, uratowane przeze mnie, zaczęły żyć ponownie, jako klucze do tajemnic wyobraźni i snu. Dzisiaj odnalazłem je w fotografiach Marka Domańskiego, z tą różnicą, że przybrały nową formę egzystencji w świecie wykreowanym przez niego: w przestrzeni zamkniętej kadrem i zastygłej w walce z destrukcją. Domański w swoich fotografiach konstruuje własną przestrzeń nie ukrywając rodowodu swoich inscenizacji. Nie udaje i nie tworzy fikcji, rodem z dekoracji teatralnej. Nie są to też obiekty-rzeźby nieruchome i statyczne - monumenty. Monumenty bowiem milczą w swojej surowości i pompatyczności. W fotografiach Marka Domańskiego słychać szelest, stukot mechanizmów, czuć ciepło podgrzanego powietrza unoszącego puste organiczne formy. Razi odbite światło wpadające do obiektywu-oka. Ta drgająca i szeleszcząca egzystencja, ukazana na fotografiach autora prezentowanych zdjęć, rozgrywa się w kątach pokoju, na stole, w pudełku czyli miejscach wypełnionych czystymi i cudownymi w swoich nieskończonych możliwościach spełnienia - wspomnieniami z dzieciństwa, głęboko i na trwałe ukrytymi gdzieś w podświadomości dorosłego człowieka. Marek Domański należy do twórców, którzy rozwiązują postawione sobie problemy i idą dalej, nigdy nie wracają do dawnych spraw..."

Grzegorz Przyborek
Łódź, 20 października 1996


Z KATALOGU WYSTAWY W GALERII "SOBIEPAŃSKI-TROCHA" W LISTOPADZIE 1996
Marek Domański

Urodzony w 1968 roku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom na Wydziale Grafiki i Malarstwa w 1995 roku. Obecnie zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się głównie fotografią inscenizowaną i reklamową.

Born in 1968, the graduate of the Władysław Strzemiński School of Design and Fine Arts. In 1995 graduated from faculty of graphics and painting. Now he works at the Academy of Fine Arts in Lodz. He mainly creates advertising and staging photography.

 

 

CopyLEFT ©1999 Marek Domański, Grzegorz Przyborek, Galeria FF ŁDK